thapcham1s1.jpg

Còn lại đây cây Tháp
còn lại những vị thần bằng đá
vũ điệu áp-xa-ra
còn lại bí ẩn bên trong những viên gạch nung đỏ.

Lại gặp nhau
trong trái tim người nghệ sĩ
trong lòng Tháp kia
trong thớ đá kia
trong đêm hoang lạc Yo-ni và Lin-ga
nhiều khi chỉ là thần thoại
đầy ắp tưởng tượng.

Chiêm ngưỡng thời gian
chiêm ngưỡng điêu tàn
lặng im
nghĩ về thân phận.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements