halong2s.jpg

Con thuyền chở tôi đi giữa trong xanh mây nước
Chợt sông ùa vào thế giới Phong Nha
Vách đá khắc thời gian kỳ thú
Đến một lần tưởng tượng muôn xa.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements