vien-co-cham.gif

Chiều nhẹ tênh ghé quán uống cà phê
Từng giọt đen rơi xuống đáy hoàng hôn
Quán vắng khách chông chênh bàn ghế
Nghe khuyết lòng nhạc Trịnh Công Sơn.

Ly cà phê chiều lăn tăn sóng
Khói thuốc bay phờ phẫn tình xưa
Ngày xa quê không người đưa tiễn
Chuyến xe tốc hành chếnh choáng trong mưa.

Ly cà phê chiều ngây ngất nhớ
Bóng làng xa rơm rạ mẹ ta ngồi
Cánh cò trắng bay qua đồng ngợp thở
Nước trong nguồn ta tắm mấy dòng trôi!

Ngày hai buổi vật vờ cơm với áo
Ly cà phê ngửa mặt nhìn ta
Câu thơ vỗ dập dềnh ba mươi tuổi
Chiều không em lăng lắc quê nhà.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements