20s.jpg

Vừa ngưng nắng là ầm ào mưa bão
Cây cối vừa héo khô lại lênh láng nước trôi.
Mùa thu lọt giữa mưa và nắng
Em đừng hòng đi nhặt lá vàng rơi.

Cúc mùa thu nín thinh qua mùa đông lạnh buốt
Đến mùa xuân mới phơi phơi sắc vàng.
Mùa thu tan nơi đâu không ai hay biết
Thương em chờ thấp thỏm đợi mùa sang!

Bầu trời Quảng Nam mình là thế
Hết nắng là mưa vần vụ đời người.
Mùa thu bay vù qua mắt biếc
Nương đóa cúc vàng gởi gắm buồn vui…

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements