haivan8s.jpg

Những lúc một mình anh hay nhìn về núi
năm tháng
cuộn chân trời
anh nhớ em
đêm mưa.

Núi xa
những hạt cỏ nắng mai nhú dậy
vùng cỏ xanh sương đêm
anh nhớ em
trong vòng tay.

Núi tạc dáng ai nằm
ru con bên biển
gió mây tụ về bạc sóng
anh nhớ em
môi ấm .

Những lúc một mình
anh tìm về núi xa
núi mềm như lụa
anh nhớ em
đêm trăng chia tay.

Gọi em mòn núi
lời tôi đáp lại lời tôi!

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements