hl_290806b.gif
Em rót rượu hồng đào
Đà Nẵng nắng xuân thơm
Rượu hồng và môi đỏ
Cháy thắm chiều cuối năm.

Rượu hồng đào em rót
Sơn Trà xốn xang mây
Nước sông Hàn hóa rượu
Và lòng ai ngất ngây.

Dòng sông yêu xanh chảy
Tóc em dậy hương đồng
Qua bến bồi bến lở
Em gương phố lòng sông!

Anh rót xuân thành rượu
Em rót rượu thành xuân
Đà Nẵng, em và anh
Chung nhau ly rượu mừng!

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements