sn_270802b.gif

Kỷ niệm sinh nhật của anh
Ly rượu trắng soi long lanh mặt buồn
Bàn tay năm ngón buâng khâng
Bàn tay năm ngón xin mừng tuổi anh.

Đêm nay trăng khuyết nửa vành
Cây bàng sương đậu một nhành hư vô
Bóng đời như nhánh củi khô
Bóng đời như bọt biển xô xát bờ.

Thôi đành tạm biệt tuổi thơ
Ba mươi tuổi đứng bơ vơ nhìn mình
Tán bàng sương bám lặng thinh
Ly rượu trắng soi lung linh tình người.

Đêm nay anh buồn hay vui
Đêm nay ai có ngậm ngùi với ai?
Đêm sâu thẳm đêm rộng dài
Xin nâng ly rượu lên cài vào môi!

Một mai mình sẽ xa xôi
Còn đêm nào nữa để ngồi với nhau
Nâng ly rượu trắng, xin chào
Nâng ly uống tuổi mình vào, đừng quên…

(1990)
Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements