thapcham4s1.jpg

Dừng chân trước tháp Bằng An (*)
Bóng tôi và tháp vắt ngang cánh đồng
Ngõ xanh mây trắng như bông
Rêu phong nhan sắc, ánh hồng ngày xa.

Gạn gió đến lọc mưa qua
Tháp phong trần đứng cỏ hoa tìm về.
Thời gian chầm chậm si mê
Đọng trong kẻ gạch chảy về nguồn xưa.

Cha ông uống gió nhấm mưa
Bàn chân rừng rậm đường vừa lối đi
Bao lần họp mặt chia ly
Non sông ngan ngát dáng đi con tàu.

Biển cồn sóng trắng biền dâu
Bằng An tên tháp – gởi câu an lành.
Đồng chiều cỏ phủ thu xanh
Trong vườn hoa điểm trên cành chưa em?

Cửa tháp đón mặt trời lên
Nắng mênh mang cỏ dập duềnh gót son.
Chim đồng bay hót véo von
Tha mây làm tổ dưới vòm lá xưa.
(04.3.1988)
Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements