Trên vầng trán có đám mây xanh không bao giờ bạc
cô đơn như biển
khát như biển
muốn tưới mát đất trời bằng ly nước tình yêu.

Thơ nhiều khi như kinh
trong ngôi đền tình yêu và Em sắc thánh
ngôi đền quá nhiều gió, quá nhiều mây
em rất gần ẩn hiện muốt tầm tay.

Thơ dịu cô đơn đêm
ríu rít ngày hoang vắng
gởi hương cho gió
khoảng trống đầy mơ phấn thông vàng.

Bóng thời gian
tạc một khối hồng
bóng nhà thơ
cẩn vào cổ điển.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements