là thiên đường đổ vỡ
là nước mắt vây quanh
quan tài người thi sĩ
tiếng nấc nghẹn sao đành

là nấm mồ định mệnh
là bạn bè nhớ thương
sa mạc ơi sa mạc
bây giờ là vấn vương…

ý thơ trả cho đời
hình hài trả cho đất
sa mạc ơi sa mạc
thương vì sao đã tắt

và khi chết

loài chim buồn trên cây
lòng đất khóc nông nỗi
nhỏ lệ thành sao gầy
bay bay vè muôn lối

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements