tôi nhìn tôi với cô đơn
biển vang sóng gọi nỗi hờn nghìn thu

tôi nhìn tôi với sa mù
một thân mệt mỏi âm u lối đời

tôi nhìn tôi với tương lai
vọng đầy ảo ảnh bước dài hoang liêu

tôi nhìn tôi với tình yêu
cho vay nước mắt mượn nhiều niềm vui

tôi nhìn tôi với bùi ngùi
lênh đênh lối gió cát vùi dấu chân

tôi nhìn tôi với phân vân

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements