tôi dậm chân nông nỗi
đóng vai người ăn mày
đi hành khất tình thương
lại bị người ruồng rẫy

tôi vô cùng ngu ngơ
đóng vai chàng thi sĩ
chống đối và ngợi ca
lại bị người mai mỉa

tôi quay cuồng châu thân
đóng vai nhà ảo thuật
lừa dối rất tài tình
lại bị người trục xuất

tôi vỗ tay đứng cười
đóng vai một triết gia
khinh mạn cả cuộc đời
lại bị người ó la

tôi giận tôi quá đỗi
đóng vai hề thử sao?
diễn những trò vô lối
lại được người hoan hô

tôi không còn hiểu nỗi
lòng người thích thế sao
chừ đóng vai gì nữa
cho được người hoan hô?

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements