bóng em cười ẻo lả
lời tình ái van xin
cõi hồn anh xa lạ
nụ hôn cài môi em

phù thuỷ

làn tóc dài trong sương
môi má hồng mọng chín
mắt đời mọc tình thương
thân mùa xuân khép kín

ếm tôi vào cơn điên

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements