hồn dật dờ ngày tháng
nghe mưa bão trong đời
lưỡi dao nào đã chém
vào mạch sống tương lai

thân lừ đừ vô vọng
mang mang cõi u trầm
một tâm hồn sóng vỗ
một bóng hình tả tơi

thơ sầu xanh bóng lá
ngày nào không quạnh hiu
cơn sốt là độc dược
âm thầm viên trụ sinh

từng đêm trừng mắt đỏ
thác đổ dồn trong tim
ai gọi tên giữa tối?
đâu bạn bè anh em

mỏi lưng giường tội nghiệp
ăn từng bữa vô duyên
hạt đắng cay thiếu máu
như mảnh đất quê hương

võ vàng nhà thương thí
mùa xuân trơ nhánh cành
ngày không ai thăm viếng
xin cuộc đời lãng quên

Nguyễn Nho Nhượn

Advertisements