Nguyễn Nho Nhượn

ở đây sầu đã vô chừng
em ngoài hiên cỏ ngập ngừng lá bay
gió thu buồn đỉnh ngọn cây
hắt hiu mộng nhỏ đan tay trời vàng

NNN

Advertisements