đầu trần
chân đất
áo bụi.

anh đi
không sáng tối
anh đi
không đêm ngày.

say?
điên?
giải thoát?
làm sao ai biết
ngoài thơ
và người tình!

đầu trần, chân đất
anh đi không ai biết
anh về không ai hay
câu thơ vỗ cánh
bầu trời mây bay.

cuộc sống chông chênh
tình yêu cong vênh
quên tuổi quên tên
anh bơ vơ
hành xác
siêu thoát
cho thơ.

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements