Có phải người xưa ăn trái cấm
Giờ tôi tìm hạnh phúc vẹt gót chân?
Hoa cưới nở tưng bừng dài năm tháng
Trai gái tìm nhau thao thiết gọi tình nhân.

Hạnh phúc tôi tìm mòn mỏi bàn chân
Ầm ào mưa và chang chói nắng
Tình yêu đến rồi tình đi vắng
Vẫn một mình côi cút với mình thôi.

Hạnh phúc tôi tìm bạc trắng như vôi
Cầm tay em mùa đông lạnh ngắt.
Biển động trời cao chớp nhòa sấm sét
Trái tim vang lặng lẽ trong lòng.

Hạnh phúc tôi tìm mòn mắt chờ mong?
Hạnh phúc là gì hỡi trời hỡi đất
Có phải chuyện người xưa ăn trái cấm
Nên muôn đời hạnh phúc có như không!

Nguyễn Nho Khiêm

Advertisements