Nguyễn Nho Khiêm

Xưa bom rung bật nắp hầm
Mẹ giang tay rộng ôm chầm lây con.
Trong lòng mẹ con lớn khôn
Cùng hoa trái ngọt nước non thanh bình.

Đêm đêm chớp bể,giật mình
Mẹ quê còn một chữ tình. Lại xa…

Advertisements