Nguyễn Nho Khiêm

hoa-cuc.jpg

Đêm gần sáng tiếng gà eo óc gáy
Mưa xé đêm lỏng bỏng trước hiên nhà
Mẹ già yếu ho khan gió rít
Rét lại về lạnh ngắt thịt da.

Mưa nối đất với trời thê thiết quá
Gió rong chơi ngiêng ngửa lòng người
Chỉ còn mẹ ho khan mặt đất
Chỉ còn ta đông giá bùi ngùi.

Advertisements