Nguyễn Nho Khiêm

Về Lạng Sơn bạn đãi rượu Mẫu Sơn
ấm lòng tôi như ngày đông nằm trong lòng mẹ
Rượu rất trắng vẫn chưng từ gạo trắng
Men hay tình người ủ nhớ thương say!

Advertisements