Nguyễn Nho Khiêm

Hai mươi năm…Ba mươi năm…
Đi tìm mộ chị mù tăm cánh rừng.
Nén nhang nắng chói rưng rưng
Gió rào rạt lá phập phừngTây Nguyên.

Hoá thành cây cỏ trăm miền
Chị xuân xanh giữa hồn thiêng quê nhà!

Advertisements