Nguyễn Nho Khiêm
0-288.jpg

Kìa em, chiếc lá bồ đề
gió liu riu vẫy rơi kề vầng trăng.
loang loang vòng sóng hoa đăng
lung linh sông chảy mấy tầng hợp tan.

Lá trôi rất nhẹ, đa mang
tay trong tay phố bàng hoàng chiêm bao?
lẽ nào như đĩa dầu hao
hôm nay lộc biếc hôm nào vàng rơi?

Sông kia chảy đến xa khơi
lá kia có đến chân trời phục sinh!
ngày ngày tháng tháng của mình
trên đời còn một cõi tình trao em.

Bốn mùa phố vẫn xanh lên
đớn đau tìm lại êm đềm trong nhau
tay trong tay phố, mai sau
ta yêu lại buổi ban đầu, ta yêu…

Advertisements