nguyen-nho-khiem.jpg

NGUYỄN NHO KHIÊM

Nguyễn Nho Khiêm sinh năm Nhâm Dần – 1962 tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

* Tác phẩm đã xuất bản:
- Khói toả về trời, tập thơ, NXB Đà Nẵng 1994
- Bên ngoài cánh đồng, tập thơ, NXB Đà Nẵng 2003

* Có thơ in trong các tuyển tập:
- Cánh cửa mở, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1987
- Thơ 1978 – 1988, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1988
- Yên tĩnh miền sóng gió, NXB HộI Nhà văn, 1991
- Mây bán đảo, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1992
- Những gương mặt thơ mới, NXB Thanh niên, 1994
- Tuyển tập thơ lục bát, NXB Trẻ, 1997
- Trăm năm thơ Đất Quảng, NXB HộI Nhà văn, 2004
và nhiều thơ in trên các báo, tạp chí.

* Giải thưởng:
- Giải B cuộc thi thơ Đà Nẵng 2001
- Giả B tập thơ Bên ngoài cánh đồng của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ:
Nguyễn Nho Khiêm, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng
ĐT: 0511.847479; 0914 082912
Mail: nhokhiem@yahoo.com.vn
Web: http//www.nhokhiem.wordpress.com

  • Về trang chủ