nguyen-nho-khiem.jpg

NGUYỄN NHO KHIÊM

Nguyễn Nho Khiêm sinh năm Nhâm Dần – 1962 tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam, Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

* Tác phẩm đã xuất bản:
– Khói toả về trời, tập thơ, NXB Đà Nẵng 1994
– Bên ngoài cánh đồng, tập thơ, NXB Đà Nẵng 2003

* Có thơ in trong các tuyển tập:
– Cánh cửa mở, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1987
– Thơ 1978 – 1988, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1988
– Yên tĩnh miền sóng gió, NXB HộI Nhà văn, 1991
– Mây bán đảo, Hội Văn nghệ QN-ĐN, 1992
– Những gương mặt thơ mới, NXB Thanh niên, 1994
– Tuyển tập thơ lục bát, NXB Trẻ, 1997
– Trăm năm thơ Đất Quảng, NXB HộI Nhà văn, 2004
và nhiều thơ in trên các báo, tạp chí.

* Giải thưởng:
– Giải B cuộc thi thơ Đà Nẵng 2001
– Giả B tập thơ Bên ngoài cánh đồng của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ:
Nguyễn Nho Khiêm, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng
ĐT: 0511.847479; 0914 082912
Mail: nhokhiem@yahoo.com.vn
Web: http//www.nhokhiem.wordpress.com

  • Về trang chủ
  • Advertisements